marți, 6 iulie 2010

Facultatea de medicina Petre Andrei Iasi


ADRESA:
Str. Ghica Voda, nr. 13, cod 700400, Iasi

TELEFON/FAX: 0232-215922
E-mail: medicina@upaiasi.ro

 Admitere 2009 (Perioada de inscriere incepe cu data de 1 iunie)

Specializarea: Medicina Dentara - 6 ani, 360 credite, 60 locuri, taxa 3.600 lei.
Specializarea: Tehnica Dentara - 3 ani, 180 credite, 200 locuri, taxa 2.000 lei

Studii aprofundate

Masterat: 2 ani (teme de larg interes sau de stricta specialitate care permit accesul la studii doctorale).
Monitorizarea microbiotei orale in practica stomatoligica.

Forma de invatamint

Curs de zi - invatamint modular in sistemul de credite europene transferabile ceea ce asigura racordarea studentilor la comunitatea academica europeana si accesul absolventilor pe piata nationala si internationala a muncii.

Baza materiala

Baza didactica moderna:

Facultatea de Medicina dentara:
2 centre medicale (clinici de stomatologie generala si ortodontie)
5 sali de curs
10 sali de seminar si lucrari practice

Colegiul Universitar Tehnica Dentara:
3 sali de seminarii si cursuri
1 laborator de specialitate

Biblioteca in profil stomatologic
biblioteca specializata, cu sala de lectura
15963 volume cu 3195 titluri si 523 reviste de specialitate
volume: 8000

burse sociale pentru studentii facultatii: 12

Pentru dosarul de inscriere la facultate, aveti nevoie de:

Diploma de bacalaureat sau adeverinta pentru absolventii promotiei 2009 (in original si copie legalizata); candidatii care sunt studenti la alte facultati vor prezenta, in locul originalului, o copie legalizata a diplomei de bacalaureat si o adeverinta de student;
Candidatii care s-au inscris in aceeasi sesiune la alta facultate pot prezenta o copie legalizata dupa diploma de bacalaureat si o adeverinta care sa ateste inscrierea la alta facultate;
In cazul candidatilor care sunt absolventi de invatamant superior: diploma de bacalaureat (in original), diploma de licenta si foaia matricola (ambele in copie legalizata);
Certificatul de nastere, in copie legalizata;
Certificatul de casatorie, in copie legalizata (in cazul schimbarii numelui);
Copie xerox dupa buletinul de identitate;
Copie dupa adeverinta de recrutare sau livretul militar;
Adeverinta medicala;
Trei fotografii;
Chitanta de achitare a taxei de inscriere;
Dosar plic.

Sursa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu