luni, 5 iulie 2010

Facultatea de drept Petre Andrei Iasi

ADRESA:
Str. Ghica Voda, nr. 13, cod 700400, Iasi

TELEFON/FAX: 0232-210333
E-mail: drept@upaiasi.ro

Admitere (Perioada de inscriere incepe cu data de 1 iunie)

Taxele scolare pentru anul universitar 2009-2010 sunt urmatoarele (platibila in trei transe):

cursuri de zi - 2.000 lei;
cursuri f.r. - 2.000 lei;

taxa de inscriere - 100 lei;
taxa cursuri Master - 2.000 lei;
taxa inscriere Master - 100 lei.

Pentru anul universitar 2009-2010, Facultatea de Drept ofera un program integrat de studii in domeniul juridic, pornind cu specializarea de baza - Drept - si incheind cu programele de master. Durata studiilor este de 4 ani pentru ambele forme de invatamant (zi si frecventa redusa), totalizand 240 de credite.Specializarea Drept:

200 de locuri pentru forma de invatamant de zi
200 de locuri pentru frecventa redusa

Studiile masterale in urmatoarele specializari:

Drept european - durata 2 ani
Stiinte penale si criminalistica - durata 1,5 ani
Dreptul afacerilor - durata 1,5 ani
Dreptul in administratie publica - durata 1,5 ani

Optiuni dupa terminarea studiilor: magistratura, avocatura, notariat, consiliere juridica, sistemul financiar-bancar, sistemul de asigurari, administratie, relatii internationale.

Pentru dosarul de inscriere la facultate, aveti nevoie de:

Diploma de bacalaureat sau adeverinta pentru absolventii promotiei 2009 (in original si copie legalizata); candidatii care sunt studenti la alte facultati vor prezenta, in locul originalului, o copie legalizata a diplomei de bacalaureat si o adeverinta de student;
Candidatii care s-au inscris in aceeasi sesiune la alta facultate pot prezenta o copie legalizata dupa diploma de bacalaureat si o adeverinta care sa ateste inscrierea la alta facultate;
In cazul candidatilor care sunt absolventi de invatamant superior: diploma de bacalaureat (in original), diploma de licenta si foaia matricola (ambele in copie legalizata);
Certificatul de nastere, in copie legalizata;
Certificatul de casatorie, in copie legalizata (in cazul schimbarii numelui);
Copie xerox dupa buletinul de identitate;
Copie dupa adeverinta de recrutare sau livretul militar;
Adeverinta medicala;
Trei fotografii;
Chitanta de achitare a taxei de inscriere;
Dosar plic.

Un comentariu: