luni, 5 iulie 2010

Facultatea de economie Petre Andrei Iasi


ADRESA:
Str. Ghica Voda, nr. 13, cod 700400, Iasi

TELEFON/FAX: 0232-215944
E-mail: economie@upaiasi.ro

Admitere (Perioada de inscriere incepe cu data de 1 iunie)

Pentru anul universitar 2009-2010, Facultatea de Economie va ofera urmatoarele specializari:

domeniul Finante, cu specializarea Finante si Banci;
domeniul Administrarea afacerilor, cu specializarea Economia comertului, turismului si serviciilor;
domeniul Contabilitate, cu specializarea Contabilitate si informatica de gestiune.

Pentru toate aceste specializari se organizeaza atat cursuri de zi, cat si cu frecventa redusa, cu o durata a studiilor de 3 ani, 180 de credite.
Taxele scolare pentru anul universitar 2009-2010 sunt urmatoarele:
cursuri de zi - 2.000 lei;
cursuri f.r. - 2.000 lei;
taxa de inscriere - 100 lei;
taxa cursuri Master - 2.000 lei;
taxa inscriere Master - 100 lei.

Pentru anul universitar 2009-2010 numarul locurilor scoase la concurs este:
pentru Finante si Banci: 200 la cursuri de zi/100 la cursuri cu frecventa redusa;
pentru Economia comertului, turismului si serviciilor: 200 la cursuri de zi/100 la cursuri cu frecventa redusa;
pentru Contabilitate si informatica de gestiune: 125 locuri la cursuri de zi/75 la cursuri cu frecventa redusa.

Masterate academice (200 locuri)

Managementul economico-financiar european;
Gestiunea financiara in administratia publica;
Audit si expertiza financiar-contabila;
Operatiuni si management bancar.

Pentru toate aceste mastere durata cursurilor este de 2 ani.

Pentru dosarul de inscriere la facultate, aveti nevoie de:

Diploma de bacalaureat sau adeverinta pentru absolventii promotiei 2009 (in original si copie legalizata); candidatii care sunt studenti la alte facultati vor prezenta, in locul originalului, o copie legalizata a diplomei de bacalaureat si o adeverinta de student;
Candidatii care s-au inscris in aceeasi sesiune la alta facultate pot prezenta o copie legalizata dupa diploma de bacalaureat si o adeverinta care sa ateste inscrierea la alta facultate;
In cazul candidatilor care sunt absolventi de invatamant superior: diploma de bacalaureat (in original), diploma de licenta si foaia matricola (ambele in copie legalizata);
Certificatul de nastere, in copie legalizata;
Certificatul de casatorie, in copie legalizata (in cazul schimbarii numelui);
Copie xerox dupa buletinul de identitate;
Copie dupa adeverinta de recrutare sau livretul militar;
Adeverinta medicala;
Trei fotografii;
Chitanta de achitare a taxei de inscriere;
Dosar plic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu